IMG-LOGO
Home / Policy

ข้อกำหนด / นโยบาย Policy

ข้อกำหนด / Policy / เงื่อนไขข้อตกลงการใช้งาน


ผู้ใช้งานระบบจะต้องไม่ทำการใดๆ ที่เป็นความผิดทางกฎหมาย เกิดความเสียหายต่อบุคคลภายนอก และไม่ทำการใดๆ อันเป็นความผิดต่อ พรบ. ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง


ระยะเวลาการเก็บข้อมูล & การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล


- เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เพียงเท่าที่จำเป็นจะต้องมีการใช้งานหรือเท่าที่กฎหมายกำหนดไว้เท่านั้น

- เราจะยุติการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและนำข้อมูลของท่านออก โดยทันทีที่เห็นสมควรแล้วว่าไม่มีความจำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ทางกฎหมายหรือทางธุรกิจใด


กรณีเจ้าของข้อมูลต้องการเรียกร้องข้อมูล คำถาม ข้อกังวล คำแนะนำหรือข้อเรียกร้องอื่นๆ


- หากท่านมีคำถามใดเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลหรือความเป็นส่วนตัวของข้อมูล หรือในกรณีที่เจ้าของข้อมูลต้องการเรียกร้องเกี่ยวกับข้อมูลของตน สามารถติดต่อได้ผ่านช่องทาง อีเมลล์ @gmail.com


การใช้โปรแกรมจากบุคคลที่ 3


- ทางเราใช้ Google Analytics และ Facebook Pixel ในการวิเคราะห์ข้อมูล


การเชื่อมโยงเว็บไซต์


- เว็บไซต์นี้มีการเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่น ๆ ซึ่งการเชื่อมโยงนี้เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้งานเท่านั้น boonyarat จึงไม่อาจให้การรับรองในความถูกต้องแม่นยำ ความน่าเชื่อถือ หรือความปลอดภัยของเว็บไซต์ที่เชื่อมโยง Web Link และจะไม่มีความรับผิดในความสูญหายหรือเสียหายใด ๆ ที่ผู้ใช้งานได้รับจากการใช้งานหรือเชื่อมโยงเว็บไซต์ดังกล่าว และขอให้ผู้ใช้งานโปรดศึกษาข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานของเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงนั้น


การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่เกี่ยวกับข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้จะมีการเผยแพร่ไว้ในหน้านี้ กรณีเมื่อผู้ใช้งานได้เข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ภายหลังการเปลี่ยนแปลงแล้ว ย่อมถือว่าผู้ใช้งานระบบตกลงยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้ทั้งหมดตามที่ได้เปลี่ยนแปลงแล้ว ดังนั้น ผู้ใช้งานจึงควรติดตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์อยู่เสมอ

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: include(mobilebutton.php): failed to open stream: No such file or directory

Filename: views/policy.php

Line Number: 75

Backtrace:

File: /home/tcm/domains/tcmyamaha.com/public_html/application/views/policy.php
Line: 75
Function: _error_handler

File: /home/tcm/domains/tcmyamaha.com/public_html/application/views/policy.php
Line: 75
Function: include

File: /home/tcm/domains/tcmyamaha.com/public_html/application/controllers/Policy.php
Line: 35
Function: view

File: /home/tcm/domains/tcmyamaha.com/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: include(): Failed opening 'mobilebutton.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php74/lib/php')

Filename: views/policy.php

Line Number: 75

Backtrace:

File: /home/tcm/domains/tcmyamaha.com/public_html/application/views/policy.php
Line: 75
Function: _error_handler

File: /home/tcm/domains/tcmyamaha.com/public_html/application/views/policy.php
Line: 75
Function: include

File: /home/tcm/domains/tcmyamaha.com/public_html/application/controllers/Policy.php
Line: 35
Function: view

File: /home/tcm/domains/tcmyamaha.com/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once